SUPPORT PORTAL

1-6 चरण पूर्ण करण्यासाठी मला किती वेळ लागेल?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:04 AM

कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी तुम्ही 7 व्या चरणाची तारीख निवडणे गरजेचे आहे, ज्यात शांभवी क्रियेचे दीक्षा दिली जाते.

1-6 चरण पूर्ण करून लगेच 7 व्या चरणात भाग घेणे उत्तम राहील. परंतु 1-6 चरण तुम्ही 7 व्या चरणात भाग घेण्यापूर्वी कधीही करू शकता.