SUPPORT PORTAL

मी 7 व्या चरणाची तारीख बदलू शकतो का जर मी आधी निवडलेल्या तारखेला 7 वे चरणात भाग घेऊ शकलो नसेल तर?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:06 AM

तुम्ही शांभवी क्रियेच्या दीक्षेची तारीख, पुढच्या उपलब्ध तारखेला, फक्त एकदाच बदलू शकता. कृपया लक्षात घ्या, तुम्ही 7 व्या चरणाची तारीख बदलण्याचा पर्याय तुम्ही त्याच्या एक दिवस आधी पर्यंतच घेऊ शकता. तारीख बदलाच्या अधिक माहितीसाठी  isha.co/reschedule-policy  पहा.