SUPPORT PORTAL

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:43 AM

 ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 15 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
 ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ರಷಿಯನ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಚೈನೀಸ್ (ಸರಳ ರೂಪ) ಚೈನೀಸ್ (ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್).